Phẫu thuật phổi người

Phổi Phổi là cơ quan chính của hệ thống hô hấp, mỗi phổi có cấu trúc của cả hai chức năng tiến hành và hô hấp. Chức năng chính của phổi là thực hiện trao đổi oxy và carbon dioxide trong bầu khí quyển thông qua khí quyển. Khu vực phổi trao đổi khí hô hấp trên một diện tích bề mặt biểu mô cực lớn – khoảng 70 mét…

Tháng Tám 22, 2018
Read More >>

Giải phẫu và Sinh lý học của Phổi

Phổi của con người là một cặp phổi, các cơ quan xốp được tối ưu hóa để trao đổi khí giữa máu và không khí. Cơ thể chúng ta cần oxy để tồn tại. Phổi cung cấp cho cơ thể một lượng oxy thiết yếu trong khi loại bỏ carbon dioxide trước khi nó có thể đạt tới mức nguy hiểm.   Ở bề mặt bên trong của phổi có…

Tháng Tám 22, 2018
Read More >>

Giải phẫu và sinh lý học của Phổi

Tháng Bảy 28, 2018

Phổi của con người là một cặp phổi, các cơ quan xốp được tối ưu hóa để trao đổi khí giữa máu và không khí. Cơ thể chúng ta cần oxy để tồn tại. Phổi cung cấp cho cơ thể một lượng oxy thiết yếu trong khi loại bỏ carbon dioxide trước khi nó có thể đạt tới mức nguy hiểm. Ở bề mặt bên trong của phổi có thể bị căng…

Read More >>