Hạ thân nhiệt là gì: Nguyên nhân, triệu chứng và điều trị

Hạ thân nhiệt là một vấn đề y tế, thường là một trường hợp khẩn cấp, xảy ra khi cơ thể của bạn mất nhiệt nhanh hơn nó tạo ra nhiệt, làm cho cơ thể bạn nhúng vào nhiệt độ cơ thể thấp nguy hiểm. Nhiệt độ cơ thể bình thường khoảng 98,6 F (37 C) Hạ thân nhiệt (hạ thân nhiệt có thể xảy ra khi nhiệt độ cơ…

Tháng Tám 22, 2018
Read More >>

Hạ thân nhiệt: Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị là gì

Tháng Bảy 27, 2018

Hạ thân nhiệt là một vấn đề y tế, thường là một trường hợp khẩn cấp, xảy ra khi cơ thể bạn mất nhiệt nhanh hơn là tạo ra nhiệt, khiến cơ thể bạn bị nhúng xuống nhiệt độ cơ thể thấp nguy hiểm. Nhiệt độ cơ thể bình thường khoảng 98,6 F (37 C) Hạ thân nhiệt (hạ thân nhiệt có thể xảy ra khi nhiệt độ cơ thể xuống…

Read More >>