Giải phẫu hệ thống xương

Hệ thống xương: Sinh lý học Hệ thống xương bao gồm tất cả xương và khớp cơ thể. Mỗi xương là một cơ quan sống phức tạp được tạo thành từ nhiều tế bào, khoáng chất và sợi protein. Bộ xương hoạt động như một giàn giáo bằng cách hỗ trợ và bảo vệ các mô mềm tạo nên phần còn lại của cơ thể. Hệ thống xương cũng cung…

Tháng Tám 22, 2018
Read More >>

Giải phẫu của gan

Trọng lượng của gan khoảng ba pound. Cơ quan lớn thứ hai trong cơ thể là gan. Chỉ có da là một cơ quan lớn hơn và nặng hơn. Gan có nhiều chức năng quan trọng như tiêu hóa, miễn dịch, trao đổi chất và lưu trữ các chất dinh dưỡng thiết yếu trong cơ thể. Những chức năng này làm cho gan trở thành một cơ quan rất quan…

Tháng Tám 22, 2018
Read More >>

Giải phẫu đầu gối

Đầu gối là khớp lớn nhất trong cơ thể. Nó là một khớp phức tạp mang toàn bộ trọng lượng và tải trọng áp lực của cơ thể, tất cả trong khi cung cấp chuyển động cơ thể linh hoạt. Khi chúng tôi đi bộ, đầu gối hỗ trợ gấp 1,5 lần trọng lượng cơ thể tại bất kỳ điểm nào, leo cầu thang – đầu gối hỗ trợ gấp…

Tháng Tám 22, 2018
Read More >>