Hiểu về bệnh Crohn

Bệnh Crohn được đặt tên theo Tiến sĩ Buriiol B. Crohn, người đầu tiên đã xác định được một căn bệnh với Tiến sĩ Leon Ginzburg và Tiến sĩ Gordon D. Oppenheimer. Bệnh Crohn với một nhóm bệnh lý viêm ruột (IBD). Ý tưởng của Crohn là một tình trạng viêm mãn tính của đường tiêu hóa.   Bệnh Crohns khác với viêm loét đại tràng, là một loại IBD…

Tháng Tám 22, 2018
Read More >>

Gastroenterology

Gastroenterology là một nhánh thuốc tập trung vào hệ thống tiêu hóa và các rối loạn liên quan đến nó.   Các bệnh ảnh hưởng đến đường đường tiêu hóa , bao gồm nhiều cơ quan kéo dài từ miệng mũi hậu môn, dọc theo các kênh tiêu hóa là một trọng tâm cho Gastroenterology. Các bác sĩ làm việc trong lĩnh vực này là những bác sĩ chuyên khoa…

Tháng Tám 22, 2018
Read More >>