Địa điểm tốt nhất trên thế giới về du lịch y tế

건강 관광, 건강 여행, 의료 관광, 의료 여행
Tháng Tám 22, 2018

Du lịch y tế nhanh chóng trở thành ngành công nghiệp lớn đang phát triển, với các nước trên thế giới ở các khu vực khác nhau như Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ đều có thành công to lớn trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho công dân và du khách từ các nước khác. Những khách du lịch đang tìm kiếm sự chăm…

Read More >>

Bạn nên thử du lịch y tế?

Trong hai thập kỷ qua, nhiều người trong chúng ta đã nhận thấy tăng giá chăm sóc y tế. Trong nỗ lực giành quyền kiểm soát chi phí tăng thuốc có thể mọi người bắt đầu nhìn ra ngoài biên giới quốc gia của họ. Du lịch y tế hoặc du lịch sức khỏe là những người đi du lịch đến một quốc gia khác với mục đích được điều…

Tháng Tám 22, 2018
Read More >>

Mục tiêu gia công phần mềm kế tiếp, Chăm sóc sức khỏe

Chỉ cần về mọi ngành công nghiệp ở Hoa Kỳ đã được thực hiện bởi một số hình thức gia công phần mềm. Ngành công nghiệp thực sự đưa gia công phần mềm lên cấp độ tiếp theo là chăm sóc sức khỏe. Mặc dù chăm sóc sức khỏe hiện đang có một số hoạt động được thuê ngoài như thanh toán y tế, đọc chẩn đoán Xray, giai đoạn…

Tháng Tám 22, 2018
Read More >>