Giải phẫu của gan

Il fegato pesa circa tre libbre.  Il secondo organo più grande del corpo è il fegato. Solo la pelle è un organo più grande e più pesante.
Tháng Bảy 27, 2018

Gan có trọng lượng khoảng 3 pound. Cơ quan lớn thứ hai trong cơ thể là gan. Chỉ có da là một cơ quan lớn hơn và nặng hơn. Gan có nhiều chức năng quan trọng như tiêu hóa, miễn dịch, trao đổi chất và lưu trữ các chất dinh dưỡng thiết yếu trong cơ thể. Những chức năng này làm cho gan trở thành một cơ quan rất quan trọng, mà các mô…

Read More >>