Sức khỏe chân: Hiểu Bunions (Hallux Valgus)

Bunions o alluce valgo è una comune deformità del piede. Ci sono idee sbagliate su queste deformità. Molte persone possono soffrire inutilmente del dolore delle borsate per anni prima di cercare un trattamento adeguato.
Tháng Bảy 30, 2018

Giải phẫu bàn chân Bunions hoặc Hallux Valgus là dạng dị dạng chân thường gặp. Có những quan niệm sai lầm về những dị dạng này. Nhiều người có thể bị ảnh hưởng không cần thiết từ cơn đau của thỏ trong nhiều năm trước khi họ tìm cách điều trị thích hợp. Bunion là gì? Một bunion còn được gọi là hallux valgus được mô tả bởi một vết sưng lớn…

Read More >>