Giải phẫu và sinh lý học của Phổi

Tháng Bảy 28, 2018

Phổi của con người là một cặp phổi, các cơ quan xốp được tối ưu hóa để trao đổi khí giữa máu và không khí. Cơ thể chúng ta cần oxy để tồn tại. Phổi cung cấp cho cơ thể một lượng oxy thiết yếu trong khi loại bỏ carbon dioxide trước khi nó có thể đạt tới mức nguy hiểm. Ở bề mặt bên trong của phổi có thể bị căng…

Read More >>