Hiểu về bệnh Crohn

Bệnh Crohn được đặt tên theo Tiến sĩ Buriiol B. Crohn, người đầu tiên đã xác định được một căn bệnh với Tiến sĩ Leon Ginzburg và Tiến sĩ Gordon D. Oppenheimer. Bệnh Crohn với một nhóm bệnh lý viêm ruột (IBD). Ý tưởng của Crohn là một tình trạng viêm mãn tính của đường tiêu hóa.   Bệnh Crohns khác với viêm loét đại tràng, là một loại IBD…

Tháng Tám 22, 2018
Read More >>