Cần tìm gì trong Màn hình nhịp tim

Nó không phải là khoảng thời gian bạn tập luyện, điều quan trọng cũng là nhìn vào mức độ cường độ đạt được trong quá trình tập luyện của bạn, điều đó sẽ đo lường hiệu quả của việc tập luyện của bạn. Nhịp tim của bạn cho biết mức độ cường độ cơ thể của bạn đang đi theo. Mục tiêu cho bạn tập luyện là để đạt được…

Tháng Tám 22, 2018
Read More >>