Viêm thanh quản

Viêm thanh quản là một sưng hoặc viêm của hộp thoại của bạn (thanh quản) từ kích thích, lạm dụng, hoặc nhiễm trùng. Bên trong thanh quản là dây thanh âm của bạn – hai sự chồng chéo của cơ màng phủ màng nhầy và sụn. Thông thường, dây thanh âm của bạn mở và đóng êm, tạo thành âm thanh thông qua chuyển động và rung động của chúng….

Tháng Tám 22, 2018
Read More >>