Vad är en lungemboli?

En lungformig emboli är blocket i en av lungartärerna i din lungor . I de flesta fall bildas lungemboli av blodproppar som utvecklas till lungorna från benen eller sällan till andra delar av kroppen (djup venetrombos)   Eftersom blodpropp blockerar lungorna kan lungemboli vara livshotande. Omedelbar behandling kan dock avsevärt minska risken för dödsfall. Att vidta åtgärder för att förhindra blodproppar i benen hjälper dig att skydda dig mot lungemboli….

september 24, 2018
Läs mer >>

Förstå blodfartyg

Blodkärl är ett dåligt skikt av skvättepitel, även kallat endotel, vilket håller dina blodkroppar inuti blodkärlen. Endotel, håller också blodproppar från att bildas. Endotelet leder kroppens hela cirkulationssystem, som sträcker sig i hjärtat, kallas endokardiet. Det finns tre primära typer av blodkärl: vener, arterier och kapillärer. Namn på blodkärl är baserade på den kroppsområde de bär blod genom eller baserat på närliggande organs och strukturer. Till exempel bär den brakiocephaliska…

september 24, 2018
Läs mer >>