Understanding Antidepressants

Det finns många antidepressiva medel; Det kan vara utmanande att veta vilken, du och din läkare kan behöva hitta vad som fungerar för dig så att du kan njuta av ditt liv igen.   Antidepressiva medel är ett konventionellt behandlingsalternativ för de med depression. Även om antidepressiva läkemedel inte kan bota depression, får inte bota depression minskar dina symtom. Det första antidepressiva du försöker kan fungera bra. Men om det…

september 24, 2018
Läs mer >>

Interstitiell cystitis (smärtsam blåsesyndrom)

Interstitial (in-tur-STISH-ul-sis-TIE-tis) Cystitis (IC) eller smärtstillande blåsesyndrom   IC eller smärtstillande blåsesyndrom är ett kroniskt medicinskt tillstånd där en person upplever konstant blåstryck och smärta, ibland är smärtan i bäckenområdet. Smärtvärdena kan variera från mild obehag till svår smärta.   Blåsan är ett ihåligt, muskulärt organ som lagrar urin. Blåsan kommer att expandera för att lagra mer vätska tills den är full och då kommer den att skicka en signal…

september 24, 2018
Läs mer >>

Nervärkelse – receptbelagd medicinering

Det kan vara svårt för individer som har nervsmärta att få kontroll över symptomen. Under de senaste decennierna har läkemedel kommit långt och att hitta effektiva sätt att behandla nervsmärta. Dessa inkluderar många olika receptbelagda läkemedel, som fungerar som smärtstillande medel, antikonvulsiva medel eller antidepressiva medel. Nyare behandlingar som elektrisk stimulering och eller tekniker har också ökat i bruk.   Om du lider nerv, om du har bältros, HIV, artrit,…

september 24, 2018
Läs mer >>