Förstå en Hip Replacement

Medan du har en höftbytesprocedur extraherar kirurgen de nedbrutna delarna av höftledet och ersätter dem med komponenter som vanligtvis är gjorda av metall, keramik och mycket hård plast. Denna konstgjorda ledning (protes) hjälper till att minska smärta och förbättra funktionen.   Hip Replacement kallad total hip hiphypplasty, hip replacement kirurgi kan vara ett alternativ för dig om din höftsmärta hindrar dina dagliga aktiviteter och mer konventionella behandlingar har inte hjälpt…

september 24, 2018
Read More >>