Bästa platser runt om i världen för medicinsk turism

Medicinsk turism blir snabbt stor växande industri, med länder över hela världen i olika regioner som Europa, Asien och Sydamerika, som alla har enorm framgång med att tillhandahålla sjukvård till medborgare och resenärer från andra länder. Dessa turister söker vård utanför hemmet på grund av inte bara kostnaden men kvaliteten på vården. Några av dessa p medicinska turister är invandrare i nya länder som återvänder till sitt hemland för vård….

september 24, 2018
Läs mer >>

Ska du prova medicinsk turism?

Under de senaste två decennierna har många av oss märkt ökat pris på sjukvården. I ett försök få kontroll över medicinens stigande kostnad kan människor ha börjat se utanför sina nationella gränser. Medicinsturism eller hälsoturism är människor som reser till ett annat land med syftet att erhålla medicinsk behandling. Folk skulle historiskt resa från mindre utvecklade länder för att få medicinsk behandling i mer utvecklade länder. Söker behandling som vanligtvis…

september 24, 2018
Läs mer >>

Next Outsourcing Target, Healthcare

Nästan alla branscher i USA har skett genom någon form av outsourcing. Branschen att verkligen ta outsourcing till nästa nivå är hälsovård. Trots att sjukvården för närvarande har några operationer som outsourcas, såsom medicinsk fakturering, läsning av Xray-diagnostik, kommer nästa fas att få din behandling helt utomlands. Som vi alla vet kostar vårdkostnaden äta upp större andel av Amerikas hushålls och företagets budgetar. Hälsokostnaden går i konkurs med regeringen såväl…

september 24, 2018
Läs mer >>

Bästa platser i världen för medicinsk turism

augusti 3, 2018

Medicinsk turism är snabbt bli stora växande industri, med länder över hela världen i olika regioner som Europa, Asien, och Sydamerika alla har enorm framgång med att ge medicinsk vård till medborgare och resenärer från andra länder. Dessa turister söker vård utanför sin inhemska hem på grund av att inte bara kostnaden men kvaliteten på vården. En del av dessa p medicinska turister invandrare i nya länder att återvända till sitt…

Läs mer >>