Human Lung Anatomy

lungorna Lungorna är det primära organet i andningsorganen, varje lunghusstrukturer av både ledande och andningsfunktioner. Huvudfunktionen hos lungorna är att utföra utbytet av syre och koldioxid i atmosfären genom atmosfären. Lungområdet byter andningsgaser över en enormt epithelial yta på cirka 70 kvadratmeter, vilket är mycket permeabelt för gaser i detta syfte.   Bronsanatomi för lungorna Lungorna är pyramidformade, parade organ som är fästa vid luftstrupen vid höger och bronkier som…

september 24, 2018
Läs mer >>

Lunglarnas anatomi och fysiologi

De mänskliga lungorna är ett par lungor, svampiga organ som är optimerade för gasutbyte mellan vårt blod och luften. Våra kroppar kräver syre för att överleva. Lungorna ger kroppen ett essentiellt syre medan man tar bort koldioxid innan det kan nå farliga nivåer.   I den inre ytan av lungorna kan sträckas ut platt, skulle de ockupera ett område nästan 80-100 kvadratmeter, nästan hälften av tennisen en tennisbana. Lungorna ger…

september 24, 2018
Läs mer >>