Vad är endokrinsystemets anatomi?

Det endokrina systemet inkluderar alla körtlar och hormoner i dessa körtlar, genom hela människokroppen. Nervsystemet stimulerar och kontrollerar körtlarna, tillsammans med kemiska receptorer inuti blodet och hormoner som utvecklas av andra körtlar. Det endokrina systemet reglerar orgelfunktioner. så att kroppens körtel kan bibehålla homeostas. Hormoner reglerade en hög nivå av kroppsprocesser som cellulär metabolism, reproduktionssocker och mineralhomeostas, matsmältning, hjärtfrekvens och sexuell utveckling. Endokrinsystemets grundläggande anatomi Den första delen av det…

september 24, 2018
Read More >>