Healing Your Hand and Wrist Through Stretching

Det finns många fördelar med att sträcker sig, och det kan också fungera som ett sätt att träna för handleder och händer Dina händer utför en mängd uppgifter varje dag, från att gripa ett ratt, hålla en skål, för att skriva på ett tangentbord. Dessa repetitiva rörelser kan ge styvhet och svaghet i dina handleder och fingrar.   Att utföra grundläggande övningar kan hjälpa till att förebygga skador. Övningar kan…

september 24, 2018
Läs mer >>

De Quervain’s Tenosynovitis

De Quervains tenosynovit artikulerade (Dih-Kwer-VAINS-ten-oh-sin-oh-VIE-tis) är ett hälsotillstånd som kan vara ganska smärtsamt – vilket påverkar senorna i tummen på din handled. Om du har de Quervains tenosynovit kommer det sannolikt att vara smärtsamt att vrida handleden, förstå något eller göra en näve.   Trots att den specifika orsaken till Quervains tenosynovit inte är helt förstådd, kan någon aktivitet som beror på repetitiv hand eller med rörelse – som att…

september 24, 2018
Läs mer >>