Grunderna i nervsystemet: Fakta och hur det fungerar

nervsystemet är en mycket detaljerad samling av anslutna nerver och celler som kallas neuroner. Dessa neuroner sänder signaler till olika delar av kroppen. Detta tjänar som ledningen för elnätet.   Strukturellt har nervsystemet två olika komponenter, den centrala nervsystemet och hans perifera nervsystem. Enligt de nationella instituten för hälsa är centrala nervsystemet gjord av hjärnan, ryggmärgen och nerverna. Det perifera nervsystemet har sensoriska neuroner, kallade ganglier, vilket är ett kluster…

september 24, 2018
Läs mer >>