Cortical Layers of the Cerebral Cortex

Cerebral Cortex: Utveckling Den cerebrala cortex är hjärnan eller hjärnor yttre skiktet av nervvävnad. Två kortikar delar upp det. För det första, den longitudinella fissuen re dela upp cerebrum i den vänstra cerebrala och högra hjärnhalvan. De två regionen förenas under cortex av corpus callosum. Hjärnbarken representerar en nyckelroll i minnet, uppmärksamheten, medvetenheten, tanken, Languageset, uppfattningen och medvetandet. Hos folket viks hjärnbarken, vilket ger en mycket större yta i den…

september 24, 2018
Läs mer >>

Cerebral Cortex Funktion: Anslutningar, Sensoriell, Motor, Förening

Cerebral Cortex: Utveckling Cortiska lager av cerebral cortex Anslutningar   Den cerebrala cortex förenas med olika subkortiska strukturer såsom thalamus de basala ganglierna, sänder information till hem längs efferenta anslutningar och mottar information från dem via afferenta anslutningar. De flesta sensoriska uppgifterna kartläggs till hjärnbarken via thalamus. Olfaktorisk information passerar ändå genom olfaktorisk lampa till olfaktorisk cortex, även kallad piriformcortex. Huvuddelen av anslutningarna är från ett område av cortex till…

september 24, 2018
Läs mer >>