Vad är Downs syndrom?

Downs syndrom är ett tillstånd som resulterar i en person som har en extra kromosom 21 eller en ytterligare del av kromosomen.Typiskt Contenter kärnan i varje cell 23 delar kromosomer; hälften är ärvt från varje förälder. Denna amoralitet är den vanligaste kromosomala orsaken till mild till måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Det extra genetiska materialet förändrar utvecklingen, vilket medför särskilda egenskaper.Individer med nedsatt syndrom har också distinkta fysiska egenskaper, såsom ett platt…

september 24, 2018
Läs mer >>