Vad är demens – symptom, behandling och förebyggande

Demens är inte en specifik sjukdom, men snarare en kombination av ett brett spektrum av symtom som påverkar en persons mentala kapacitet tillräckligt för att den stör det där dagliga livet. Ett vanligt tecken är minnesförlust och Alzheimers sjukdom är en typ av demens. Demens är en term som beskriver symptom som är förknippade med minskning av tänkande färdigheter. Alzheimers sjukdom står för 60% till 80% av demensfall. Vaskulär demens…

september 24, 2018
Läs mer >>

Förstå Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdomar är en neurodegenerativ sjukdom som ofta uppträder hos personer över 65 år. Demens är ansvarig för 60% eller fallen av Alzheimers sjukdom. Demens är en grupp av symtom som orsakar förlust av mentala och kognitiva färdigheter, som motoriska färdigheter, intellektuella funktioner.Det finns symtom på Alzheimers minskad kognitiv prestanda och minskad förmåga att bedriva dagliga aktiviteter, vilket påverkar människors minne, tänkande, tal och Languageskunskaper. Alzheimer påverkar också den neurosykologiska…

september 24, 2018
Läs mer >>