Wat is Vertigo

Vertigo è una sensazione di sbilanciamento.  I sofferenti hanno la sensazione di girare, o che il mondo intorno a loro stia ruotando se hai questi vertigini, potresti sentire i sintomi della verticale.
Augustus 16, 2018

Vertigo is ‘n gevoel van gevoel buite balans. Suffers het die gevoel van spin, of dat die hele wêreld om hulle heen draai as jy hierdie duiselig spel het, kan jy simptome van vertikale voel. Vertigo is ‘n mediese toestand waar ‘n persoon voel as die gebied rondom hulle beweeg as dit nie is nie. Mense of voorwerpe rondom hulle voel dit dikwels soos ‘n draaiende of swaaiende styl. Dit…

Read More >>