Human Long Anatomy

I polmoni sono l'organo primario del sistema respiratorio, ciascun polmone ospita strutture sia di conduzione che di funzioni respiratorie. La funzione principale dei polmoni è di eseguire lo scambio di ossigeno e anidride carbonica nell'atmosfera attraverso l'atmosfera.
Augustus 16, 2018

die longe Die longe is die primêre orgaan van die respiratoriese stelsel. Elke longhuis bou strukture van beide geleidende en respiratoriese funksies. Die hooffunksie van die longe is om die uitruiling van suurstof en koolstofdioksied in die atmosfeer deur die atmosfeer uit te voer. Die longarea ruil respiratoriese gasse oor ‘n geweldige groot epitheliale oppervlakte – ongeveer 70 vierkante meter – dit is hoogs deurlaatbaar vir gasse vir hierdie doel….

Read More >>