De Quervain’s Tenosynovitis

Augustus 16, 2018

Die Quervain’s tenosynovitis artikulasie (Dih-Kwer-VAINS-ten-oh-sin-oh-VIE-tis) is ‘n gesondheidstoestand wat baie pynlik kan wees – wat die senings van die duimkant van jou pols beïnvloed. As jy die Quervain’s tenosynovitis het, sal dit waarskynlik pynlik wees om die pols te draai, iets te begryp of ‘n vuis te maak.   Alhoewel die spesifieke oorsaak van die Quervain se tenosynovitis nie ten volle verstaan ​​word nie, kan enige aktiwiteit wat afhang van…

Read More >>