trước khi sinh Vitamin: Why they’re so Essential?

tháng mười một 7, 2017

This Article will answer a few of these questions below: Are prenatal vitamins essential What’s a supplement that is prenatal I can not get from food? Exactly what nutrients do I need that will not be a prenatal supplement? When should we begin vitamins which can be prenatal? How do I know which prenatal option is personally right for me? Exactly what if I mistakenly take two prenatal vitamins regarding

Đọc thêm >>

Dấu hiệu bạn có thể có Twins

Tháng Mười 18, 2017

Twin Pregnancy Symptoms One of the primary questions a pregnant mother asks is “Am I having twins?” Moreover, until it is confirmed that only one embryo is present, there is always the prospect of this to be real. For women who have family members actually with a history of twins, who previously conceived twins or have had fertility assistance, then a possibility of having twins is higher. This is established

Đọc thêm >>

Tiền sản giật và sản giật

tháng bảy 29, 2017

Tiền sản giật và sản giật Tiền sản giật và sản giật là gì được một căn bệnh của thời kỳ mang thai bao gồm sự phát triển hoặc mức độ ngày càng cao của cao huyết áp trong suốt nửa sau của thời kỳ mang thai. Tiền sản giật, lịch sử gọi “nhiễm độc thai nghén của thai” có thể phát triển thành tình trạng gọi là sản giật quan trọng hơn. Sản giật bao gồm các triệu chứng của tiền sản giật, cùng với co giật. những điều kiện này, khi họ phát triển, xảy ra sau 20 tuần thai. Họ cũng có thể hình thành một cách nhanh chóng sau khi…

Đọc thêm >>

Tôi có Twins: Các triệu chứng + Chẩn đoán

tháng mười một 21, 2016

Một trong những câu hỏi đầu tiên của một người mẹ vừa mang thai thường hỏi là "Tôi có cặp song sinh?” Cho đến khi nó được xác nhận rằng đó chỉ là một phôi, luôn luôn có khả năng cho điều này là đúng. Đối với những phụ nữ có tiền sử gia đình của cặp song sinh, người đã có cặp song sinh trước hoặc đã có khả năng sinh sản. Điều trị, lẻ của sinh đôi trở lên cao hơn. Since some types of fertility assisted conception do increase

Đọc thêm >>